© Prečo nežiť dlhšie? ©

srdce2.gifPoslednú septembrovú nedeľu označila Svetová federácia srdca za deň osobitne venovaný dôležitému orgánu ľudského tela akým je srdce. Starí Gréci verili, že srdce je sídlom duše a Číňania spájali srdce s centrom šťastia. Orgán v tvare zovretej pästi pri svojej hmotnosti  tristo až päťsto gramov pracuje bez prestania. Pomocou 100-tisíc úderov prepumpuje srdce každý deň 9 tisíc litrov okysličenej krvi po 96 540 kilometroch ciev a vlásočníc, ktoré navzájom spájajú bunky jednotlivých orgánov. To je práca len pre naozaj výnimočný sval akým je srdce. Aby srdce pracovalo naozaj efektívne potrebuje pravidelné cvičenie. Pravidelná fyzická aktivita znižuje riziko mozgovej príhody o 25 % a riziko koronárneho srdcového ochorenia o viac ako 40 %. Zistilo sa, že srdcia bývalých atlétov vo veku 50 až 70 rokov mali rovnako silné a zdravé ako srdcia neaktívny 20 roční ľudia. Aby sme si udržiavať mladé srdce pre náš život, je tiež veľmi dôležité nájsť rovnováhu medzi skonzumovanými kalóriami a spálenými kalóriami. Dospelým sa odporúča najmenej 30 minút rýchlej chôdze denne a osvojenie si vyváženej stravy s množstvom ovocia a zeleniny, celozrnných produktov, chudého mäsa, rýb, strukovín, spolu s nízkotučnými a netučnými  produktmi, nenasýtenými ľahkými margarínmi a olejmi, akými sú napríklad slnečnicový, olivový, repkový.

 

1© Optimálny príjem energie

udržanie normálnej hmotnosti tela

 

2 © Nízky príjem tuku

majú tvoriť pod 30 % energie, cholesterol v sére má byť u dospelého pod 5 mmol/l, u detí pod 4,8 mmol/l, znížiť obsah nasýtených mastných kyselín, zvýšiť obsah nenasýtených a viacnásobne nenasýtených mastných kyselín

 

3 © Optimálny príjem bielkovín

majú tvoriť 10 – 15% energie, pod 50 % živočíšnych a nad 50% rastlinných bielkovín

 

4 © Príjem komplexných sacharidov

majú tvoriť nad 55% energie, znížiť podiel rafinovaných cukrov pod 10% energie

 

5 © Príjem vlákniny

zvýšiť príjem rozpustnej a nerozpustnej vlákniny na 25 – 35g/deň

 

6 © Príjem mikronutrientov

zvýšiť príjem ovocia a zeleniny, vitamínov A, C, E, β – karoténu, selénu, železa, kalcia, zinku a chrómu

 

7 © Príjem požívatín

znížiť príjem NaCl pod 5 g/deň, znížiť príjem údených a prepečených jedál

 

8 © Príjem alkoholu

znížiť pod 30 g/deň

 

9 © Frekvencia príjmu jedla

celkový príjem by mal byť rozdelený na 3 – 5 dávok za deň

 

Tabuľka 1 Ciele stanovené pre výživu obyvateľstva Slovenska ( Zdroj: Kujánik, Š., sen.: Potrava a kardiovaskulárny systém. In: Slovenský lekár, 18, 2008, č.3 – 4, s. 68, ISSN 1335-0234)

 

Európska charta zdravia srdca

V Európskej charte zdravia srdca, ktorá bola prijatá 12. júna 2007 na pôde Európskeho parlamentu je uvedené, že kardiovaskulárne (srdcovo - cievne) ochorenie je najčastejšou príčinou smrti žien a mužov v Európe. Je zodpovedné za takmer polovicu všetkých úmrtí v Európe, pričom spôsobuje viac ako 4,35 milióna úmrtí ročné v 52 členských štátoch európskej oblasti Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) a viac ako 1,9 milióna úmrtí ročné v Európskej únii. Kardiovaskulárne ochorenia sú taktiež hlavnou príčinou invalidity a zníženej kvality života. Charta venuje pozornosť aj rizikovým faktorom, ktoré vedú k vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Podľa odborníkov srdcovým a cievnym ochoreniam možno predchádzať. Ich výskyt znižuje najmä pokles tlaku krvi, obezity, cholesterolu a absencia fajčenia. Tieto rizikové faktory zároveň priamo súvisia s individuálnym životným štýlom, so stravovacími návykmi a tiež s množstvom fyzickej aktivity.  Európske číslo zdravého srdca, ktoré je 0 - 30 - 5 - 140 - 90 v sebe zahŕňa 0 -nefajčenie, 30 - fyzickú aktivitu minimálne 30 minút denne, 5 - cholesterol v krvi pod 5 mmol/l, 140/90 - krvný tlak pod 140/90 mmHg. Mottom Európskej charty zdrvia srdca znie "Každé dieťa narodené v novom miléniu má právo žiť aspoň do 65 rokov bez toho, aby trpelo kardiovaskulárnym ochorením, ktorému sa dá predísť."   

& Európska charta zdravia srdca

Starajme sa o svoje srdce

Na svoje srdce by sme nemali zabúdať ani na preventívnych lekárskych prehliadkach, kde by sme si mali dať zmerať tlak krvi, ukazovatele kardiovaskulárneho rizika (celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, TAG, glukózu) a iné doplňujúce vyšetrenia. Spomínané ukazovatele kardiovaskulárneho rizika si môžete prísť dať bezplatne vyšetriť aj do Základnej poradne zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Čadci. Základná poradňa zdravia sa nachádza na 2. poschodí, číslo dverí 119. Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno. Deň pred vyšetrením na večeru už nekonzumovať mastné a vyprážané jedlá (údeniny, slanina, klobásky, palacinky …), sladké jedlá (čokolády, napolitánky, zákusky …) a žiadny alkohol. V deň vyšetrenia je vhodné piť nesladený čaj alebo čistú vodu. Nie kávu a minerálku. Pol hodiny pred vyšetrením nefajčiť.  V prípade, ak užívate  pravidelne lieky (vysoký tlak krvi, iné ochorenie srdca a pod.), doporučujeme lieky ráno užiť. V tabuľke č.1 až 3 sú uvedené referenčné hodnoty ukazovateľov kardiovaskulárneho rizika. 

 

cholesterol

NORMA

ZVÝŠENÉ RIZIKO

3,9 - 5,2 mmol/l

>  5,2 mmol/l

Tab. 1 Referenčné hodnoty  pre cholesterol Biochemického laboratória v Čadci

 

LDL cholesterol

(zlý cholesterol)

zdraví

štandardné riziko

vysoké riziko

< 3,4 mmol/l

3,4 – 4,1 mmol/l

> 4,1 mmol/l

Tab. 2 Referenčné hodnoty pre LDL cholesterol (zlý cholesterol) Biochemického laboratória v Čadci

 

Referenčné hodnoty pre HDL cholesterol (dobrý cholesterol)

Vek

Muži

Ženy

25-34 r

1,01 – 1,67 mmol/l

1,31 – 1,97 mmol/l

35-44 r

0,95 – 1,73 mmol/l

1,21 – 2,17 mmol/l

45-54 r

0,9 – 1,7 mmol/l

1,20 – 1,90 mmol/l

55-64 r

1,01 – 1,77 mmol/l

0,98 – 2,22 mmol/l

Tab. 3 Referenčné hodnoty HDL cholesterolu Biochemického laboratória v Čadci

 

Zdravie je životná hodnota, ktorú si človek často krát začína vážiť vtedy, keď ju stráca. Neustále narastajúce výdavky za zdravotnú starostlivosť nás nútia zamýšľať sa nad starou známou pravdou, že prevencia je mnohonásobne účinnejšia a najmä lacnejšia ako liečba. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci

Oddelenie podpory zdravia