Pedikulóza

Je to problém, s ktorým sa môžete stretnúť kedykoľvek a kdekoľvek. Vši totiž nepatria len k zanedbaním ľuďom, naopak k životu potrebujú zdravé, silné a čisté vlasy.

U človeka parazitujú tri druhy vši:

Pediculus capit

voš hlavová žije vo vlasoch, obočí, fúzoch, kde kladie vajíčka - hnidy

Pediculus corporis (humanus)

voš šatová zdržuje sa v odeve, v bielizni, kde do záhybov kladie vajíčka

 

Phthirus pubis

voš lonová žije v chlpoch v oblasti genitálií a na hrudníku

image004.png

image005.png

image001.png

 

& Pediculus capitis, Pediculus corporis, Phthirus pubis

 

Voš detská (Pediculus capitis)

Odpradávna sprevádza ľudstvo, no nedajte sa mýliť jej menom, postihuje všetky vekové kategórie a sociálne skupiny. Vyskytuje sa na celom svete a postihuje ľudí všetkých vekových kategórií, najviac však deti, ktoré sa často pohybujú v kolektíve. Prežíva vo vlasatej časti hlavy, ale aj na obočí, brade a vo fúzoch. K prenosu vši detskej dochádza hlavne pri priamom fyzickom kontakte hláv zväčša v kolektívoch (rodina, predškolské a školské zariadenia, ubytovne). V menšej miere sa prenos uskutočňuje prostredníctvom rôznych predmetov, hrebeňov, kief, pokrývok hlavy, posteľnej bielizne, ale ak sa vši dostanú na golier odevu, môžu preliezť i na šaty druhých osôb. Preto je veľmi dôležité dezinsekčnými prostriedkami ošetriť hrebene, kefy, bielizeň a ďalšie predmety, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku. Netreba zabudnúť ani na to, že hoci voš nelieta a neskáče, dokáže plávať, a tak pedikulózu si môžete doslova priniesť aj z plavárne.  Voš detská žije zhruba 30 dní, a za tento čas dokáže naklásť 100 až 140 vajíčok. Na vlasy a chlpy kladú samičky vši detskej denne 3 - 4 vajíčka (hnidy), ktoré sú spočiatku biele, neskôr zhnednú a sú pevne pripevnené k vlasu tesne pri pokožke hlavy. Vajíčka (hnidy) zostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele s rozmermi 0,8 x 0,3 mm, po vyliahnutí sú priesvitné. Na vrchole hnidy je viečko, ktorým vyliahnutá voš vylezie. Voš detská má ústne ústroje prispôsobené k bodaniu a cicaniu. Živí sa prúdiacou krvou, za prirodzených podmienok prijíma potravu každé 2-3 hodiny. Pri bodnutí, voš detská vylučujú do pokožky sekrét, ktorý spôsobuje svojmu hostiteľovi nepríjemné svrbenie, ktoré ho núti ku škrabaniu. Takto vznikajú ranky, ktoré sa môžu následne infikovať a môže vzniknúť hnisavé ochorenie kože (impetigo). Pri ňom môže dôjsť i k zdureniu regionálnych uzlín, hlavne za ušnými lalôčikmi a na krku. Voš detská sa zdržiava na celej hlave ale predovšetkým na vlasoch v spánkovej oblasti v záhlaví a okolo uší, kde si tiež najčastejšie pripevňujú vajíčka. Vo väčšine prípadov počet lezúcich vší neprevyšuje vo vlasoch číslo 10. Vši na vlasoch trvale kratších ako 1 cm nie sú schopné prežiť. Podľa výšky hníd (vajíčok) na vlase možno odhadnúť dĺžku trvania infekcie.  Ak sú hnidy tesne u hlavy ide o čerstvé napadnutie všou hlavovou resp. vlasovou (Pediculus capitis).

 

Preventívne (ochranné) opatrenia

Základnými preventívnymi opatreniami sú starostlivosť o osobnú hygienu, pravidelné prehliadky vlasov, hlavne u detí, pri výskyte vší okamžité ošetrenie hlavy a zdravotná výchova o biológii parazita, o možnostiach prevencie a boja proti zavšiveniu, najmä o nutnosti včasného zahájenia dezinsekcie. V neposlednom rade je veľmi dôležitý ranný filter (preventívne opatrenie, ktorým sa znižuje celková chorobnosť detí) v materských školách.                                              

 

Ako postupovať pri pedikulóze

Platí nepísané pravidlo, že v boji proti všiam je potrebné vyzbrojiť sa značnou  trpezlivosťou. V Čechách majú zákon, ktorý rodičom prikazuje dať deti odvšiviť, u nás to môžu učitelia rodičom iba odporučiť. Pri Odvšivení je potrebné zamerať sa na všetky vývojové štádia vší, to znamená na celý biologický cyklus vši. V kolektívoch je potrebné vykonať odvšivenie u všetkých osôb naraz, aby sa zabránilo ich ďalšiemu šíreniu. Ak sa táto kúra neaplikuje u všetkých a v rovnakom čase, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu. Lezúce vši a ich hnidy je možné zneškodniť za pomoci dezinsekčných prostriedkov, ktoré sú dostupné v lekárňach. Prípravky určené na ničenie vší sa delia na dve skupiny. Jedna skupina obsahuje chemické insekticídy, tie pôsobia napríklad na nervový systém parazitov. Druhá skupina prípravkov funguje na prírodnej báze a vši sa pôsobením olejov a vosku udusia. V lekárňach môžete nájsť široké spektrum preparátov určených na ničenie vši a hníd ako je napríklad Pedicul Hermal, Itax, Barny´s effective, Parasidose, Paranit, Diffusil H, Capissan, Neemoxan, Hedrin solution a mnoho iných dezinsekčných prípravkov. Pri likvidácii pedikulózy je potrebné ošetriť dezinsekčnými prípravkami hrebene, kefy (tie je možné vyvariť) a ostatné predmety, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku. Hrebene a kefy na vlasy môžete ponoriť do horúcej vody, v ktorej je Savo, Chloramín alebo Persteril. Textílie je potrebné vyprať, vyvariť a vyžehliť, ide hlavne o pokrývky hlavy a posteľnú bielizeň. Dôkladne povysávajte koberce, podlahy a čalúnenie a nezabudnite vrecko z vysávača vyhodiť. Vyčistené miestnosti ešte vystriekajte sprejom na lezúci hmyz. Matrace, žinenky používané v škole je potrebné postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a minimálne 3-4 dni nepoužívať. Ďalším podporným prostriedkom na odstránenie vší je mechanická metóda - vyčesanie vší z vlasov hustým hrebeňom. Túto metódu je vhodné použiť na vlhké vlasy. Voš vo vlhkých vlasoch je znehybnená a ľahšie sa vyčesáva. Vši a hnidy vyčesávajte smerom od pokožky až po končeky vlasov. Vlasy je najlepšie česať nad vaňou a nezabúdajte, že vši sa pohybujú veľmi rýchlo. Po každom jednotlivom prečesaní skontrolujte a umyte hrebeň. Učešte všetky vlasy aspoň dvakrát a zmyte každú objavenú voš. Uvedenú mechanickú metódu opakujte každé 2 alebo 3 dni na zachytenie nových vší, ktoré sa vyliahli od predošlého česania.

 

& Biologický cyklus vši detskej

 

Pripravila: Mgr. Zuzana Valachová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci

Oddelenie podpory zdravia