Logo Zdrave pracoviska.gifEurópska kampaň Zdravé pracoviská

ZDRAVÉ PRACOVISKÁ

DOBRÉ PRE TEBA. DOBRÉ PRE PODNIK

 

European_languages.jpgc každé 3,5 minúty zomrie v krajinách EÚ 27 niekto z dôvodov súvisiacich s prácou

c každé 4,5 sekundy dôjde v krajinách EÚ 27 k pracovnému úrazu, v dôsledku ktorého musí zamestnanec zostať doma minimálne 3 pracovné dni

c počet pracovných úrazov, ktoré spôsobia minimálne trojdňovú práceneschopnosť je obrovský - vyše 7 miliónov ročne

HODNOTENIE RIZIKA predstavuje prvý krok k bezpečnejším a zdravším pracoviskám a je kľúčovým k znižovaniu počtov pracovných úrazov a chorôb  povolania. V hodnotení rizika ide o systematické preskúmanie všetkých aspektov práce, a to:

u čo by mohlo spôsobiť zranenie alebo ujmu

u či je možné nebezpečenstvo odstrániť, a ak to nie je možné

u aké preventívne alebo ochranné opatrenie je potrebné prijať na regulovanie rizík

Pre väčšinu organizácii postačuje prístup k hodnoteniu rizika v piatych krokoch:

Œ Určenie nebezpečenstva a ohrozených osôb

v Zhodnotenie rizík a určenie  poradia ich dôležitostí

w Stanovenie preventívnych opatrení

x Prijatie opatrení

y Monitorovanie a preskúmanie

vykric.jpgNetreba zabudnúť, že hodnotenie rizika sa má vykonávať s aktívnou účasťou zamestnancov.

V prípade, že si chcete dať vyšetriť ukazovatele kardiovaskulárneho rizika navštívte našu Základnú poradňu zdravia, ktorú nájdete na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Čadci na 2. poschodí č. dverí 208.  Vyšetrujeme v UTOROK a ŠTVRTOK  v čase od 7:00 hod. do 10:00 hod., na vyšetrenie je potrené prísť nalačno.

Väčšie množstvo informácii nájdete aj v nasledujúcich publikáciách:

 kniha-icona-gif.gif Chemické riziká

 kniha-icona-gif.gif Nebezpečné látky

 kniha-icona-gif.gif Stres

 kniha-icona-gif.gif Zhrnutie Európskej kampane Zdravé pracoviská

 

Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia z podkladov Úradu verejného zdravotníctva SR