Národný program prevencie obezity

K optimálnej hmotnosti, a tým aj k lepšiemu zdravotnému stavu detí, ale i dospelých by mal prispieť Národný program prevencie obezity (NPPO), ktorý schválila Vláda SR 9. januára 2008. Nadhmotnosť a obezita majú ako zdravotné, tak aj ekonomické dopady. Nadhmotnosť a obezita ovplyvňujú telesné i duševné zdravie a hrajú významnú úlohu v rozvoji najzávažnejších chronických neinfekčných ochorení akými sú kardiovaskulárne ochorenia, metabolické ochorenia (metabolický syndróm, diabetes mellitus 2. typu, dislipidemia, ...), onkologické choroby (rakovina hrubého čreva, prsníka, maternice, vaječníkov, žlčníka a žlčových ciest, pečene, ...). Obezita a nadhmotnosť sa taktiež podpisuje pod niektoré gynekologické ochorenia, choroby kĺbov, kožné ochorenia a psychosociálne poruchy. Cieľmi NPPO je zabrániť vzniku nadhmotnosti a obezity u detí, zastaviť nárast počtu občanov trpiacich nadhmotnosťou a obezitou a znížiť počet občanov trpiacich nadhmotnosťou a obezitou. Úspešné dosiahnutie cieľov programu si vyžaduje celospoločenskú aktivitu, teda spoluprácu a zodpovednosť všetkých zainteresovaných sektorov, rezortov a zložiek spoločnosti, vrátane súkromného sektoru, tretieho sektoru, či samospráv.

Zdravá výživa a pohyb odďaľujú vznik mnohých chorôb, predlžujú kvalitný život, dávajú pocit subjektívnej pohody a spokojnosti. Pri stravovacích návykoch by sme mali pamätať na energetickú rovnováhu a optimálnu hmotnosť a nezabúdať na pohyb, aby sme mali dobrú kondíciu. Nemali by sme zabúdať ani na luxemburské číslo zdravého srdca, ktoré je 0 - 30 - 5 - 140 - 90. Znamená to, že človek by nemal fajčiť, 30 minút denne by sa mal venovať pohybovej aktivite, udržiavať si hladinu cholesterolu v krvi najviac 5 mmol/l a krvný tlak 140/90. V strave by sme mali obmedziť konzumáciu nasýtených tukov, jesť viac ovocia, zeleniny a strukovín, celozrnných výrobkov a orechov, zredukovať príjem cukrov a soli. Keď sa každý z nás zamyslí nad tým, čo všetko robí sám pre seba, aby eliminoval nebezpečné a podporil pozitívne faktory, istotne máme čo naprávať.

obezita infografika.jpg

& Národný program prevencie obezity

& Vyjadrenie WHO k obezite

& Obezita je viac ako problém vzhľadu (brožúra)

& Ako sa správne stravovať (brožúra)

& 10 vecí, ktoré potrebujete vedieť o obezite (Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva)

 

Pripravila: Mgr. Zuzana Valachová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Oddelenie podpory zdravia