Svetové dni Svetovej zdravotníckej organizácie

V rámci Svetových dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou (SZO) realizujeme rôzne zdravotno - výchovné akcie. Uverejňujeme články v printových a elektronických médiách v regióne Kysúc, realizujeme edukačno - intervenčný cyklus prednášok, ... 

 

Logo.JPG

Február 2011

4. február, Svetový deň rakoviny: deň sponzorovaný SZO

Marec

2011

11.marec, Svetový deň obličiek: deň podporovaný SZO

22. marec, Svetový deň vody: deň sponzorovaný SZO

4. marec, Svetový deň TBC: svetový deň SZO

Apríl

2011

2.apríl, Svetový deň povedomia o autizme: deň podporovaný SZO

7. apríl, Svetový deň zdravia: svetový deň SZO

25. apríl, Svetový deň malárie: deň sponzorovaný SZO

28. apríl, Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci: deň sponzorovaný SZO

Máj

2011

4. máj, Svetový deň astmy: deň sponzorovaný SZO

10. máj, Svetový deň - Pohybom ku zdraviu: deň sponzorovaný SZO

10. máj, Európsky deň melanómu: deň podporovaný SZO

12. máj, Medzinárodný deň zdravotných sestier: deň sponzorovaný SZO

19. máj, Svetový deň hepatitídy: deň podporovaný SZO

31. máj, Svetový deň bez tabaku: svetový deň SZO

Jún

2011

4.jún, Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie: deň podporovaný SZO

14. jún, Svetový deň darcov krvi:  svetový deň SZO

26. jún, Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog: deň podporovaný SZO

September 2011

12. september, Svetový deň ústneho zdravia: deň sponzorovaný SZO

21. september, Svetový deň Alzheimerovej choroby: deň sponzorovaný SZO

26. september, Svetový deň srdca: deň sponzorovaný SZO

28. september, Svetový deň besnoty: deň sponzorovaný SZO

Október 2011

1. október, Medzinárodný deň starších: deň podporovaný SZO

9. október, Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti: deň sponzorovaný SZO

10. október, Svetový deň duševného zdravia: deň sponzorovaný SZO

11. október, Deň boja proti bolesti: deň sponzorovaný SZO

12. október, Svetový deň reumatizmu: deň sponzorovaný SZO

14. október, Svetový deň zraku: deň sponzorovaný SZO

16.október, Svetový deň potravy: deň podporovaný SZO

20. október, Svetový deň osteoporózy: deň sponzorovaný SZO

24. október, Deň Organizácie spojených národov: deň sponzorovaný SZO

29. október, Svetový deň psoriázy:  deň sponzorovaný SZO  

November 2011

14. november, Svetový deň diabetu: deň sponzorovaný SZO

17. november, Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc: deň podporovaný SZO

December 2011

1. december, Svetový deň AIDS: deň sponzorovaný SZO

3.december, Medzinárodný deň handicapovaných osôb: deň podporovaný SZO

4.december, Svetový deň alergie: deň podporovaný SZO

10. december, Deň ľudských práv: deň sponzorovaný SZO