Aktuality  |   Oddelenia  |   Zmluvy, objednávky, faktúry  |   O nás  |   Kontakty
Nachádzate sa v sekcii:Zoznam dĺžnikov

Zoznam dĺžnikov


Veriteľ: RÚVZ Čadca
Palárikova 1156, 022 01 Čadca
IČO: 17335493

ZOZNAM DLŽNÍKOV (pohľadávok štátu po lehote splatnosti)

ku dňu: 17.03.2019

Poznámka:

Podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo dňa 6. júla 2011, ktorým boli schválené opatrenia na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu a na pokyn Ministerstva zdravotníctva SR č. Z44848-2011-OVVHR zo dňa 22. augusta 2011 sa zverejňuje zoznam dlžníkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci.
Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže sa použiť na právne úkony.
V zozname dlžníkov sa nachádzajú osoby, ktorých dlhy Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci sú neuhradené po lehote splatnosti viac ako 30 dní.
Zoznam sa aktualizuje 1x mesačne k 1. dňu mesiaca.
Informácie o aktuálnej výške dlhu dlžníka podá finančná učtáreň, č.t. 041/4302621

Splatné pohľadávky vzniknuté po 01. januári 2014 sú zverejnené podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu: https://www.pohladavkystatu.sk/sk

P.č. Dĺžnik Adresa IČO Interné č. Služba Dátum splatnosti Výška pohľadávky Poznámka
1. Pavol Fuják Sládkovičova 1224/39, KNM 37621955 RH-1824/2012 Pokuta 17.12.12 400,- € začiatok exekúcie
2. Ladislav Žemba Podzávoz 1169, Čadca 36947415 RH-824/2013 Pokuta 06.06.13 600,- € začiatok exekúcie
3. EL&GO, s.r.o. Horelica 470, Čadca 44758677 RH-166/2013 Pokuta 25.11.13 250,- € začiatok exekúcie